21 Απρ 2010

Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος για τον ΚΑΘΡΕΦΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ0ΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Ε.Υ.Ε.Π.)ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ Δ/νση : Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ Κώδικας : 11523
Πληροφορίες : Β. Σακοράφα
Αρ. Τηλεφώνου : 2108701881
Αρ. Τηλεομοιοτ.. : 210 8701883
Ηλεκτρον. Δ/νση : v.sakorafa@eyep.minenv.gr

Αθήνα, 31-03-2010
Αριθ. Πρωτ. : 382

Χρόνος Διατήρησης
Βαθμός Ασφάλειας: Αδιαβάθμητο
Βαθμός: Κοινό Προτεραιότητας

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Θέμα: Απομάκρυνση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) του Δήμου Δαφνουσίων - Προστασία του φυσικού γεωλογικού σχηματισμού "Καθρέπτης της Αρκίτσας" στη θέση Καναπίτσα (Αετοράχη) του Δ. Δ Αρκίτσας, του Δήμου Δαφνουσίων Ν. Φθιώτιδος.

Σχετ.:
1. Το διαβιβαστικό έγγραφο του κ. Στέφανου Σταμέλλου Μέλους της «Πολιτικής Κίνησης των Οικολόγων Πράσινων Φθιώτιδα», με συνημμένη την επιστολή της Επιτροπής Διατήρησης Γεωλογικής Κληρονομιάς της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας προς το Νομάρχη Φθιώτιδος, «Παύση λειτουργίας του γεώτοπου Καναπίτσας (Αετορράχης, του Δ.Δ. Αρκίτσας του Δήμου Δαφνουσίων ως χώρου ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων και ενέργειες ανάδειξης του ως χώρου έρευνας, εκπαιδευτικής - πολιτιστικής ενημέρωσης, περιπάτου, αναψυχής.» (α.π. 382/03¬-02-2010 ΕΥΕΠ/ ΤΝΕ/ ΥΠΕΚΑ).

2. Η Κ.Υ.Α. Η. Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β΄/20Ο3) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».

3. Το Κεφάλαιο Δ΄ άρθρα 18-23 ((Προστασία της φύσης και του τοπίου», του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α' /16-10-86) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος»


Σε συνέχεια της ανωτέρω αναφοράς (σχετ. 1), σχετικά με την παράνομη ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) σε φυσικό γεωλογικό σχηματισμό, στον καθρέπτη του ρήγματος της Αρκίτσας, στη θέση Καναπίτσα (Αετοράχη) του Δ.Δ Αρκίτσας, του Δήμου Δαφνουσίων Ν. Φθιώτιδος, παρακαλούμε τις τοπικές αρχές, (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, Ν.Α Φθιώτιδος & Δήμο Δαφνουσίων), λαμβάνοντας υπόψη τον «Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων» (σχετ. 2), να προβούν άμεσα στην αποκατάσταση του χώρου (σύνταξη τεχνικής μελέτης ή οριστικής μελέτης περιβαλλοντικής αποκατάστασης, άδεια αποκατάστασης από το Γ.Γ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος κλπ.).

Δεδομένου, ότι ο εν λόγω ΧΑΔΑ αναπτύσσεται σε φυσικό γεωλογικό σχηματισμό ιδιαίτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος, όπως εκφράζεται και στην επιστολή της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας προς το Νομάρχη Φθιώτιδος (σχετ.1) « πρόκειται για μια αξιόλογη περιοχή με ιδιαίτερα φυσικογεωλογικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά η σημερινή της χρήση ως χώρος απόθεσης απορριμμάτων κρίνεται ασύμβατη όχι μόνο επειδή πρόκειται για γεώτοπο διεθνούς αξίας τον οποίο επισκέπτονται ερευνητές και επιστήμονες από όλο τον κόσμο,.. .., .." αλλά επιπλέον δημιουργεί σημαντικότερους περιβαλλοντικούς κινδύνους για την υγεία των κατοίκων της περιοχής... .», παρακαλείσθε, στο πλαίσιο του άρθρου 19 του Ν.1650/86 (κριτήρια χαρακτηρισμού και αρχές προστασίας) της φύσης και του τοπίου, και γενικότερα των άρθρων 18-22 «Κεφάλαιο Δ' Προστασία της φύσης και του τοπίου» (σχετ.3), να προβείτε σε περαιτέρω διαδικασίες για την ανάδειξη, προστασία και αξιοποίηση του εν λόγω φυσικού σχηματισμού, σε συνεργασία με την Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Kλιματικής Αλλαγής και το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ).

Αναφορικά με τη τελευταία παράγραφο της ανωτέρω αναφοράς (σχετ. 1) «......σε μικρή απόσταση λειτουργεί γεώτρηση από την οποία υδρεύεται η Αρκίτσα και η ευρύτερη περιοχή…», παρακαλούμε τη Δ/νση Υδάτων/ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος για τις τυχόν δικές της ενέργειες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.
Τομεάρχης
Γ. Κοτίνη


Συνημμένα:
α/α
Αποδέκτες Α1, Α2, Α3

1. Το διαβιβαστικό έγγραφο του κ. Στέφανου Σταμέλλου Μέλους της «Πολιτικής Κίνησης των Οικολόγων Πράσινων Φθιώτιδας», με συνημμένη την επιστολή της Επιτροπής Διατήρησης Γεωλογικής Κληρονομιάς της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας προς το Νομάρχη Φθιώτιδος, «Παύση λειτουργίας του γεώτοπου Καναπίτσας (Αετορράχης, του Δ.Δ. Αρκίτσας του Δήμου Δαφνουσίων ως χώρου ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων και ενέργειες ανάδειξης του ως χώρου έρευνας, εκπαιδευτικής - πολιτιστικής ενημέρωσης, περιπάτου, αναψυχής. »,


ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Α. Αποδέκτες προς ενέργεια:
1. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
α. Γρ. Γενικού Γραμματέα
β. Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας
Μ, Μπότσαρη 3, 351 00 Λαμία
γ. Δ/νση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης/ Τμ. Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων
Υψηλάντη 14, 351 00 Λαμία
2. Ν. Α. Φθιώτιδος
α. Δ/νση Χωροταξίας - Οικισμού & Περιβάλλοντος
Αρκαδίου 8, 351 00 Λαμία
β. Δ/νση Υγείας Πρόνοιας & Κοιν. Ασφ.
Ενιάνων 2, 351 00 Λαμία
3. Δήμος Δαφνουσίων Φθιώτιδος
Γρ. Δημάρχου
Εθνικής Αντιστάσεως 2, 35007 Λιβανάτες Φθιώτιδος

Β. Αποδέκτες προς Κοινοποίηση:

1. Ειδική Γραμματέα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα
2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
α. Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα
β. Δ/νση Περ/κου Σχεδιασμού
Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
Τρικάλων 36, 115 26 Αθήνα
3. Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία
Επιτροπή Διατήρησης Γεωλογικής Γεωμορφολογικής Κληρονομιάς
ΙΓΜΕ, Σπ. Λούη 1, Ολυμπιακό χωριό, 13677 Αχαρναί
4. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ)
Διεύθυνση Τεχνικής Γεωλογίας
Σπ. Λούη 1, Γ Είσοδος Ολυμπιακού χωριού, 136 77 Αχαρναί
5. Πολιτική Κίνηση των Οικολόγων Πράσινων Φθιώτιδος
(υπόψη κ. Στέφανου Σταμέλλου)
Πλούτωνος 1, 351 00 Λαμία

Γ. Εσωτερική Διανομή:

1. Αρχείο Γενικής Επιθεώρησης
2. Χρονολογικό Αρχείο Τομέα Νοτίου Ελλάδος
3. Αρχείο Τμήματος Γ (Φ.Α.4 )
4. Β.Σακοράφα

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Aναγγέλθηκε ξανά η επερχόμενη ΕΚΡΗΞΗ του ηφαιστείου Κάτλα, ΠΟΛΥ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗ από του Εγιαφιαλαγιόκουλ, άρα ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ!!!
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ-ΚΑΛΑ ΜΟΝΩΜΕΝΟΙ σταύλοι ΤΩΡΑ!!!
http://www.youtube.com/watch?v=1_7trGmVzYU
Οι ηφαιστειακοί χειμώνες είναι σχετικά συχνό, περίπου ανά αιώνα, φαινόμενο, μόνο που παλιότερα δεν μπορούσαν να εξηγήσουν γιατί συννέφιαζε και χιόνιζε χειμώνα-”καλοκαίρι”, όταν είχε εκραγεί ηφαίστειο στην άλλη άκρη της Γης...
Ένας δημοσιογράφος νεκρός μετά την έκρηξη ηφαιστείου στη Γουατεμάλα
29 May 10 - Two huge volcanoes erupted  in Central and South America on Friday, forcing thousands of people to flee and disrupting air traffic as the ash drifted over major cities.

http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1282291/Guatemala-volcano-kills-continue s-dump-black-ash-surrounding-areas.html

May 27, 2010
LONDON - A second, much larger volcano in Iceland is showing signs that it may be about to erupt, scientists have warned.
http://www.msnbc.msn.com/id/37371442/ns/world_news-europe

The eruption of the Eyjafjallajoekull volcano in Iceland, and the travel chaos it has caused, is only a "small rehearsal", according to Iceland's President Olafur Grimsson.
The larger Katla volcano, right next to it, usually erupts every century, and the last eruption was in 1918, he said. http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/newsnight/8631343.stm

Μας απειλούν έντεκα επικίνδυνα ηφαίστεια!
Σε περίπτωση παρατεταμένης έκρηξης αναμένεται- εκτός από την απαγόρευση των πτήσεων- ένα φαινόμενο που ονομάζεται «ηφαιστειακός χειμώνας» κατά το οποίο το νέφος τής τέφρας εμποδίζει την ηλιακή ακτινοβολία να φτάσει στη Γη.
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=2&artid=4571465
Times: ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΩΝ ΝΕΦΩΝ-ψύξης
Sunday Times
May 16, 2010
Scientists forecast decades of ash clouds
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article7127706.ece


http://www.youtube.com/watch?v=s13iwp317ok