20 Νοε 2013

Ημερίδα για το Ρήγμα της Αρκίτσας και τον Καθρέφτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ

Το Ρήγμα της Αρκίτσας – Γεώτοπος Παγκόσμιας Γεωλογικής Κληρονομιάς και η σημασία του για τον σεισμικό κίνδυνο της Λοκρίδας

Κωνσταντίνειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λοκρών, Αταλάντη
ΑΤΑΛΑΝΤΗ – 30/11/2013, 10:00 – 13:00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ
10:00 – 10:15 Χαιρετισμοί
10:15-10:35 Αρκίτσα: μια ματιά στον καθρέπτη της Γης των Λοκρών - Χαράλαμπος Κράνης, Τμήμα Γεωλογίας ΕΚΠΑ
10:35-10:55 Τεκτονική ανάλυση του καθρέπτη της Αρκίτσας με εφαρμογή τεχνολογίας LiDAR και ροή ρευστών εντός της ρηξιγενούς ζώνης – Σωτήριος Κοκκάλας, Μ. Ζάμπος, Δ. Παπούλης & Richard Jones, Πανεπιστήμιο Πατρών
10:55-11:15 Γεωμορφολογία περιοχής Αρκίτσας – κινήσεις των ακτών, Δημήτριος Παπαναστασίου, ΓΕΙΝ/ΕΑΑ και Καλλιόπη Γάκη-Παπαναστασίου, Τμήμα Γεωλογίας ΕΚΠΑ
11:15-11:35 Χρήση των GPS στην τεκτονική και σεισμολογική έρευνα της Λοκρίδας- Αθανάσιος Γκανάς, Κων/νος Χουσιανίτης, ΓΕΙΝ/ΕΑΑ
11:35-11:55 Γεωφυσικές Έρευνες στην περιοχή της Λοκρίδας - Βασίλειος Καραστάθης, ΓΕΙΝ/ΕΑΑ
11:55-12:15 Υδρογεωλογία και Περιβάλλον - Ευγενία Μωραΐτη και Δημήτριος Γαλανάκης, ΕΚΒΑΑ/ΙΓΜΕΜ
12:15-12:35 Ο γεώτοπος της Αρκίτσας: δέος και ομορφιά, γνώση και ενημέρωση – Ειρ. Θεοδοσίου, Ε. Αθανασούλη, Ν. Ζούρος, Π. Πάσχος, X. Φασουλάς
12:35 – 13:00 Ερωτήσεις - Συζήτηση

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Προεδρείο: Δρ. Αθανάσιος Γκανάς, ΓΕΙΝ/ΕΑΑ,
μέλος ΔΣ ΕΓΕ, ΔΣ ΟΑΣΠ
Νικόλαος Λιόλος, Δήμαρχος Λοκρών

Μέλη:
Γεώργιος Βλαχάβας, Αντιδήμαρχος Παιδείας Δήμου Λοκρών
Δρ. Δημήτριος Γαλανάκης, ΕΚΒΑΑ/ΙΓΜΕΜ, μέλος ΔΣ ΕΓΕ
Ειρήνη Θεοδοσίου, Επιτροπή Γεωλογικής Κληρονομιάς ΕΓΕ
Ιωάννα Παπαϊωάννου, Δήμος Λοκρών

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ http://www.geosociety.gr/
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ – ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ http://www.dimos-lokron.gov.gr/

Είσοδος Ελεύθερη

Δεν υπάρχουν σχόλια: